Fortrydelsesret

Når du handler online hos Waterbeads.dk vil du altid have 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du pr. mail give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen.

Returnering

Returnering af varer købt på Waterbeads.dk, skal ske inden for 14 dage, fra modtagelsesdatoen. Ved tilbagelevering af produktet, skal du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har selv ansvaret for varen, indtil vi modtager den. Gem derfor din postkvittering samt evt. track and trace nummer.

Waterbeads.dk refunderer ikke de fragtomkostninger, der er forbundet med returneringen.

Varen skal afsendes hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende den retur seneste 14 dage efter, du har fortrudt og givet besked til os herom.

Dokumentation for dit køb samt returformular

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb.

Tilbagebetaling

Når vi har modtaget den tilbagesendte vare, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet. Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du brugte til at betale købet med, evt. modregnet gebyr, jævnfør nedenstående vedr. uafhentede pakker. Dette afhænger af hvilket kreditkort du benytter samt hvilken bank du bruger.

BEMÆRK: Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist.